Home » Begrippenlijsten » Aardappelen

Aardappelen

Aardappelmoeheid: Een Aardappelziekte, komt voor tijdens de groei. AM-resistente rassen zijn hier niet gevoelig voor.


AM: zie Aardappelmoeheid.


Ascorbinezuur: Vitamine C.


Bd-teelt: zie Biologisch-dynamische teelt.


Biologische teelt: Telen zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen en zonder kunstmest
Biologische-dynamische teelt: Bd geteelde Aardappelen zijn geteeld vanuit de antroposofische gedachtengang. Volgens deze filosofie is de natuur een groot, samenhangend levend organisme. Een Bd-boer stemt de verbouw van gewassen af op de stand van de hemellichamen en de dierenriemen aan de hand van een speciale zaaikalender.


Bloemig Kookaard: kruimig of bloemig. Valt makkelijk uit elkaar.


Consumptieaardappel :Aardappelen, bestemd voor de verse menselijke con sumptie.
Ecologisch: Telen zonder chemische middelen en zonder kunstmest.
Eko: Zie ecologisch.Gecertificeerd: Bij gecertificeerde teelt wordt er gewerkt, geteeld volgens milieu- en kwaliteitsrichtlijnen van de afnemer. Het is een onderdeel van geïntegreerde teelt. Zie ook geïnte greerde teelt.
Gecontroleerde: Door het hele traject van telen vast te leggen kan de afnemer (handelaar) controleren of aan de afgesproken mi lieu-eisen is voldaan.


Gecontroleerde teelt: is een onderdeel van de geïntegreerde teelt. Zie ook geïntegreer de teelt.
Geïntegreerde teelt: Het is een middenweg tussen de traditionele en biologische teelt. Het uitgangspunt is om het milieu zo veel als mogelijk te ontzien. Het gebruik van chemische middelen pas in uiterste noodzaak toepassen. Door van alle handelingen tijdens de teelt de informatie vast te leggen is te bewijzen dat de Aardappel milieubewuster is geteeld.
Groenverkleuring: Groene delen van de knol, die veel bladgroen bevat. Ook het Solanine-gehalte is in de groene delen hoger. Groen verkleuring kan ontstaan tijdens de groei, maar ook tij dens de bewaring in het licht.


Handelshuizen: Bedrijven die zich bezig houden met de handel in Aardappelen. Ook worden er op contractbasis Aardappelen voor deze bedrijven geteeld.
Inschuren Het naar binnen brengen van de oogst in schuren die een temperatuur hebben van 4 tot 5° C.Keurmerk: Keurmerken hebben betrekking op teeltwijze, bijvoor beeld biologische teeltmethode.
Kiemlustig: Na de kiemrust kan de Aardappel weer uitlopen.
Kiemremmend: Middelen die het uitlopen van Aardappelen voorkomen.
Kiemrust: De natuurlijke rustperiode die de Aardappel nodig heeft, voordat deze weer gaat uitlopen (kiemen).
Kleinverpakker: Handelaren die de consumptie-aardappelen voorverpak ken voor de detaillist.
Kooktype :Een indeling naar kookaard, aangeduid met een letter A voor niet melig en vooral vaste Aardappel; B iets melig, vrij vaste Aardappel; C melige en tamelijk losse Aardappel; D zeer melige losse Aardappel.
Kruimig: Zie bloemig.Oxydatie: Een verbinding tussen zuurstof en de geschilde Aardap pel, die verkleuring tot gevolg heeft.
Pofaardappel: Stevige Aardappel, die geschikt is om te poffen.
Primeurs: Eerste aanbod.Registratie-code: De code (cijfers en letter) die door het Produktschap Aardappelen wordt verstrekt.
Resistent: Niet vatbaar voor ziekten en/of gebreken.
Rustperiode :zie kiemrust.Schillen: De schil verwijderen met een mes of mesjes. Dit kan handmatig, maar ook machinaal.
Schrappen: Met een ruw voorwerp de schil verwijderen; dit kan handmatig maar ook machinaal.
SKAL: Stichting Keurmerk Alternatieve Landbouw.
Solanine: Een stof die in Aardappelen voorkomt, die in nieuwe oogstaardappelen een licht laxerende werking kan heb ben bij consumptie.
Spruiten: Het uitlopen, kiemen van Aardappelen.
Stolonen: De uitlopers van de pootaardappel, waaraan nieuwe knollen groeien.
Stootblauw: Blauwverkleuring op de knol, door ruwe behandeling ontstaan.
Stootkussens: Hulpmiddel om de valhoogte te breken c.q. te verkleinen. Zie ook valhoogte.Tafelaardappelen: Consumptie-aardappelen.
Valhoogte: Een hoogte van ca. 20 cm die bij oogst, sortering en verpakking wordt aangehouden als veilig.
Vastkokend Kookaard:, een stevige Aardappel, ook op schaal.
Veredelaars: Telers of groepen van mensen die zich bezig houden met het veredelen van de aardappelrassen.Zaailingen: Aardappelen die uit zaad zijn gekweekt, waardoor deze niet gelijk zijn aan het moederras. Voldoet een zaailing aan alle eisen die aan een nieuw ras gesteld worden, dan kan deze als zodanig worden herkend.
Zoet: De zoete smaak in Aardappelen die is ontstaan door te koude bewaring.